Pravilnik o upotrebi i podešavanju kolačića

Opšti zakonski okvir kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti predviđen je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018) („Zakon“), koja je na snazi u Republici Srbiji, a ovaj Pravilnik o upotrebi kolačića usklađen je sa Zakonom.

U ovom Pravilniku o upotrebi kolačića („Pravilnik o upotrebi kolačića“) opisuju se različite vrste kolačića koje se upotrebljavaju na internet stranici u svojini i pod kontrolom IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) („AVA Shopping Park“), društva sa sedištem u Srbiji, na adresi Astrid Lindgren 11, Beograd, u Registru privrednih subjekata pod brojem 20287608, PIB: 104990791. AVA Shopping Park nastupa u svojstvu Rukovaoca podacima.

Šta su kolačići?

„Internet kolačić“ (poznat i pod nazivima „kolačić čitača“ ili „HTTP kolačić“ ili „kolačić“) je mala datoteka koja se sastoji od slova i brojeva, koja će biti sačuvana na računaru, mobilnom uređaju ili drugoj opremi korisnika, a pomoću koje se može pristupiti internetu.

Kolačići se instaliraju putem zahteva koji veb server izdaje čitaču (kao što je Internet Explorer, Firefox, Chrome). Kada su instalirani, kolačići imaju ograničen životni vek i ostaju „pasivni“, što znači da ne sadrže softvere, viruse ili špijunske softvere i da neće imati pristup informacijama sa korisnikovog čvrstog diska na čiju su opremu instalirani.

Kolačić se sastoji iz dva dela:

  • imena kolačića i
  • sadržaja odnosno vrednosti.

Kako i zašto koristimo kolačiće?

AVA Shopping Park upotrebljava kolačiće da unapredi korišćenje i funkcionalnost svoje internet stranice i da što bolje shvati način na koji je posetioci koriste, kao i da unapredi usluge koje pruža.

Čuvanje kolačića na vašem računaru predstavlja lak i praktičan način da prilagodimo vaše iskustvo na našoj internet stranici vašim potrebama, odnosno da ga poboljšamo, da bi vaša naredna poseta bila što prijatnija.

AVA Shopping Park ne koristi kolačiće u cilju prikupljanja podataka o ličnosti, kao što je vaše ime. Ali u mogućnosti smo da napravimo vezu između podataka koje sadrže kolačići i vaših podataka o ličnosti prikupljenih drugim putevima (npr. preko obrazaca za registraciju).

KAKO SE UPRAVLJA KOLAČIĆIMA?

Zabrana upotrebe kolačića

Imate opciju da prihvatite kolačiće, koja će vam omogućiti da prilikom posete koristite sve funkcije naše internet stranice bez ograničenja. Ako odbijete upotrebu striktno neophodnih kolačića, to može uticati na vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost tokom korišćenja internet stranice.

Odbijanje drugih kolačića verovatno neće uticati na vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost tokom korišćenja internet stranice. Ako odbijete sve kolačiće, biće isključeni i kolačići primarnog kanala i kolačići trećih lica. Pored toga, kolačići primarnog kanala će biti izbrisani. Nećemo biti u stanju da izbrišemo kolačiće trećih lica. Stoga morate vi da ih izbrišete ručno. To se može učiniti preko podešavanja vašeg čitača.

Isključivanje i/ili brisanje kolačića preko vašeg čitača

Kao alternativa i/ili dodatno, možete promeniti podešavanja za kolačiće sa vašeg internet čitača. Vaš internet čitač će vam omogućiti da promenite svoja podešavanja za kolačiće. Ta podešavanja za kolačiće na čitaču obično se nalaze na kartici „opcije“, „alatke“ ili „parametri“ vašeg internet čitača. Pored toga, možete konsultovati i meni „Pomoć“ na vašem čitaču. Različiti čitači koriste različite mehanizme za isključivanje kolačića.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Microsoft Edge
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome for Desktop
Cookie settings in Chrome for Android
Cookie settings in Safari

Kada je reč o podešavanjima čitača za brisanje prethodno sačuvanih kolačića, primenjuju se isti principi kao i za deaktivaciju novih kolačića u podešavanjima čitača. Molimo vas da pratite odgovarajuća uputstva vašeg čitača, koja su opisana ispod.

Na mreži postoje alatke za brisanje svih kolačića sačuvanih nakon poseta različitim internet stranicama, kao što je www.allaboutcookies.org. Prilikom posete ovoj Internet stranici sa drugih računara, morate ponovo izvršiti izmene podešavanja.

KOJE VRSTE KOLAČIĆA KORISTIMO?

Striktno neophodni kolačići garantuju vam funkcije bez kojih nećete moći da koristite ovu Internet stranicu i obezbeđuju, između ostalog, da vam bude prikazana verzija stranice sa širokopojasnom vezom čija količina podataka odgovara količini podataka koju omogućava vaša veza sa Internetom koju koristite prilikom pristupa nekoj od funkcionalnosti internet stranice. Pored toga, ako promenite stranu, takav kolačić vrši prebacivanje sa protokola http na https. Osim toga, ova vrsta kolačića čuva vašu odluku u vezi sa upotrebom kolačića na našoj Internet stranici.

Striktno neophodni kolačići koje koristimo su:

  • kolačići koji se koriste isključivo u svrhu prenosa komunikacije preko interneta;
  • striktno neophodni da bismo vam pružili usluge koje ste izričito tražili (ako ih isključite, nećemo biti u stanju da vam pružimo tačno onu uslugu koju ste zahtevali)

Upotreba Striktno neophodnih kolačića u gore navedene svrhe zasnovana je na vašem legitimnom interesu da obezbedite rad, pristup i propisno korišćenje tehničkih mogućnosti naše Internet stranice, kao i da vam budu pružene usluge koje ste izričito zahtevali.

  • Kolačići za potrebe statistike se upotrebljavaju kako bi nam obezbedili statističke podatke o radu naše Internet stranice (kao što su broj poseta ili izvori saobraćaja).
  • Kolačići za potrebe marketinga omogućavaju Internet stranici da sačuva izbore koje ste napravili i da vam ponudi unapređene i prilagođene funkcije. Ova kategorija može obuhvatati i kolačiće trećih lica.

PRISTANAK NA UPOTREBU KOLAČIĆA

IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) („AVA Shopping Park“) planira da koristi određene vrste kolačića iz različitih razloga, za šta nam je potrebna vaša saglasnost. Kliknite na „Sačuvaj podešavanja“ da prihvatite, ili „Otvori podešavanja“ za više informacija o vrstama kolačića koje upotrebljavamo i da ograničite upotrebu određenih vrsta kolačića.

Moći ćete sami da izaberete određene vrste kolačića koji se upotrebljavaju na ovoj Internet stranici.Obaveštenje o kolačićima ostaće prikazano sve dok ne podesite svoje parametre. Nećemo koristiti druge vrste kolačića osim striktno neophodnih za ispravan rad internet stranice, u slučaju da nam naznačite da ne želite da koristimo te druge vrste kolačića.

Centar za parametre

Osim vrsta kolačića koji su striktno neophodni za rad Internet stranice, možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića svake druge vrste pomeranjem birača na kraju svakog reda u okviru polja sa opcijama koje se prikaže na ekranu, ili direktno sa trake sa informacijama o kolačićima.

Svaki put kada se od vas traži da prihvatite ili odbijete upotrebu određene vrste kolačića, dajemo vam i osnovne informacije koje su vam potrebne da donesete tu odluku: vrsta kolačića, identitet rukovaoca podacima, da li je u pitanju vrsta kolačića koji su trajni, ili se odnose isključivo na tu sesiju, da li su u pitanju kolačići primarnog kanala ili trećih lica (osim Striktno neophodnih kolačića, koji su uvek kolačići primarnog kanala).

Kada date svoj pristanak na upotrebu određenih vrsta kolačića, možete se vratiti na vaš izbor i isključiti datoteke kolačića (osim onih koji su striktno neophodni za rad ove internet stranice) na sledeći način:

  1. odabirom opcije „Otvori podešavanja“ u zaglavlju kojim vas obaveštavamo o upotrebi kolačića, a koje se prikazuje čim pristupite internet stranici;
  2. odabirom stalne hiperveze „PRAVILNIK O UPOTREBI I PODEŠAVANJU KOLAČIĆA“ na spisku u podnožju Internet stranice, koji se nalazi na svim njenim stranama.

IZMENE OVOG OBAVEŠTENJA O KOLAČIĆIMA

Ovaj pravilnik o upotrebi kolačića izmenjen je 19. aprila 2022. godine.

O svim izmenama ovog Pravilnika o upotrebi kolačića bićete blagovremeno obavešteni pre njihovog stupanja na snagu.